Čo je to kanalizácie

Kanalizácia je systémom stavieb, ktoré sa starajú o odvod všetky odpadové a zrážkovej vody z domu. Jedná sa o samostatne fungujúci mechanizmus, ktorý je často napojený na ďalšiu kanalizačné prvky modernej doby, napríklad na čistiareň odpadových vôd. Odpadová a zrážková voda sa môžu odvádzať spoločne alebo oddelene. Pokiaľ ide o spoločný odvod, potom ide o spoločnú kanalizáciu. Ak sú však odpadová a zrážková voda odvádzané oddelene, jedná sa o systém delenej kanalizácie.