Čo je to kartografia

Kartografia má mnoho definícií, ale všeobecne sa kartografie považuje za vedecký, technický i umelecký odbor, ktorý sa zaoberá spracovaním máp. Môže sa jednať ako o mapy zemského povrchu, tak i kozmických telies, prípadne javov, ktoré sa na nich dejú. Kartografia rozhodne nie je novým vedným odborom, naopak. Kartografia sa bežne používala už v staroveku, najčastejšie u fenických alebo čínskych moreplavcov.