Čo je to kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností je množinou informácií, ktoré sa týkajú jednotlivých pozemkov. Jedná sa o informácie verejne dostupné. Súčasti tohto súboru nie je len lokalita pozemkov, ale aj údaje o ich majiteľoch, kvalite pôdy či záložných právach. Kataster nehnuteľností slúži aj k štatistickým, technickým, daňovým, taríf poplatkov i ekologickým účely. Jedná sa o široký informačný systém, ktorý je v súčasnosti vo väčšej časti uložený v elektronickej forme. To nielen zjednodušuje systém vyhľadávania, ale tiež uľahčuje aktualizáciu údajov.