Čo je to katastrálna mapa

Katastrálna mapa je mapa, na ktorej sú zobrazené všetky územia a nehnuteľnosti, ktoré sú zapísané na katastrálnom úrade. Môže mať aj papierovú podobu, ale dnešné katastrálnej mapy sú už kompletne zdigitalizované a dostupné bežné verejnosti na príslušných internetových stránkach. Všetok obsah je v digitálnej katastrálnej mape opísaný pomocou čísel, čo v mnohom uľahčí prácu pri vyhľadávaní. České katastrálnej mapy sú tvorbou slovenského štátu.