Čo je to katastrálne územie

Katastrálne územie je označované ako technická jednotka, ktorá je tvorená miestopisne uzavretým a v katastri nehnuteľností zaznamenaným súborom všetkých nehnuteľností. Všetka dokumentácia v katastri nehnuteľností je zorganizovaná v takzvaných operátoch, ktoré sú uschované pre každé územie katastra zvlášť.