Čo je to klimatizácia

Klimatizácia je zariadením, ktorý upravuje vzduch, najčastejšie sa jedná o chladenie. Základnou súčasťou klimatizácia je klimatizačné okruh, ktorého zmysel je v klimatizáciu na vlas rovnaký ako chladiaci okruh používaný pre chladničky. Klimatizácia sa v našich končinách využíva hlavne v nemocniciach, nákupných centrách, laboratóriách či v priemyselných halách. Klimatizovaných domácností u nás veľa nie je. Prevádzka klimatizácie je totiž veľmi drahý. V bohatých krajinách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti rovníka, sú však tieto prístroje rovnako rozšírené ako u nás televízie. Veľmi obľúbené sú klimatizácia tiež v USA.