Čo je to klimatizačné zariadenie

Klimatizačné zariadenie je užitočný technický doplnok, ktorý môže chladiť alebo naopak vyhrievať interiér budovy. Keďže je toto zariadenie pomerne drahé, príliš sa v slovenských domácnostiach neuchytil. Vysoká nie je iba jeho nákupná cena, ale aj prevádzkové náklady, ktoré prevádzku klimatizácia stojí. Preto sa u nás klimatizačné zariadenie vyskytujú skôr v priemysle, v serverovniach či v nemocničných zariadeniach.