Čo je to kolaudácie

Kolaudácia je úradné schválenie stavby a musí prebehnúť po jej dokončení pred začiatkom užívania, či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu. Kolaudácia stavieb je v kompetencii stavebných úradov, ktoré posúdi, či boli dodržané povinné aspekty, napríklad bezpečnostné a hygienické požiadavky, a či výsledná stavba súhlasí s pôvodným zámerom a projektom. Skolaudovať je potrebné napríklad mobilné domy a väčšie garáže . Niektoré menšie stavby, ako napríklad pergoly , podliehajú iba oznamovacej povinnosti.