Čo je to komunikácia

Komunikácia je dopravné spojenie, ktoré sa používa nielen k pohybu dopravných prostriedkov, ale aj na prepravu ľudí, zvierat, energiu, rôznych druhov kvapalín a plynov. V dnešnej modernej dobe môžu mať rôznu podobu. Môžem byť pozemné, podzemné, letecké, dráhové, vodné alebo potrubné. Ako komunikácia sa v súčasnosti považujú aj káble, ktoré zaisťujú po kontinentoch dátové toky. Najčastejšie pomocou internetu.