Čo je to kondenzát

Kondenzát je produktom, ktorý vzniká pri kondenzácii . Jedná sa o kvapalinu vytvorenú v podmienkach, keď je teplota spalín rovnaká alebo nižšia ako teplota rosného bodu vodnej pary.