Čo je to konečná kalkulácia

Konečná kalkulácia v stavebníctve znamená, že je všetok použitý materiál aj práce započítaná do konečnej faktúry. Použité materiály sa do faktúry obvykle započítavajú podľa remesiel.