Čo je to konštrukčná výška miestnosti

Konštrukčná výška miestnosti sú rozmery, ktorými sa vymedzujú následná podlaží. Svetlá výška miestnosti by mala v bytovom dome činiť aspoň 2,4 m.