Čo je to konzola

Konzola, alebo tiež konzoly, je pojem, ktorý sa v architektúre a stavebníctve používa pre podperu nosného stavebného prvku, ktorý je nainštalovaný do steny a funguje ako podpera pre balkóny, respektíve rímsy. Konzola môže fungovať aj ako držiak umývadlá, mať podobu garniže alebo nosníka v strojárstve.