Čo je to kraj

Kraj je územná jednotka, ktorá má obmedzený druh samosprávy. V Českej republike existuje štrnásť krajov, ktoré v sebe zahŕňajú jednotlivé okresy a spoločne tvoria jeden štát. Vládu kraja zastáva krajské zastupiteľstvo, ktoré volia občania daného kraja raz za štyri roky. Hlavou každého kraja je hajtman, na ktorom sa zhodne zvolenej zastupiteľstvo po voľbách. Voliť do krajského zastupiteľstva môžu všetci občania daného kraja, ktorí sú najneskôr v deň volieb plnoletí a nebola im odobraná svojprávnosť, napríklad z dôvodu ťažkej duševnej poruchy.