Čo je to krb

Krb je v podstate otvoreným ohniskom, ktoré má vlastný komín a je prispôsobený domovému vykurovanie. V skorších časoch sa ale nejednalo o zariadenie, ktoré iba vyrába teplo, ale suploval aj dnešné sporák. Krby sa najčastejšie nachádza v strede domu, kde najlepšie dokážu rozvádzať teplo do celého obydlia. Stavebným materiálom je zvyčajne pálená tehla, ale môžu sa použiť aj niektoré druhy kameňov. Je dôležité, aby bol materiál nehorľavý. Krb nemusí mať miesto iba v interiéri, bežne sú k dostaniu aj záhradné krby . Tie však už nefungujú ako vykurovacie telesá. Štandardne sa v krbe kúri drevom, ale použiť sa dajú aj niektoré druhy biomasy. V prípade plynových typov sa ako palivo používa zemný plyn. Krby sa skladajú z ohniska, popeliště a komína. V ohnisku sa rozkladá oheň a prikladá sa do neho palivo. Popeliště je miestom, kam odpadávajú neshořené zvyšky kuriva. Komín má na starosť odvádzať dym von z domu.