Čo je to kupolový svetlík

Kupolový svetlík je určený na inštaláciu na ploché strechy a na strechy s miernym sklonom. Takisto sa inštalujú na strešný otvor, ktorý je opatrený podmurovkou. Používajú sa pre zníženie nákladov na drahú klimatizáciu, energiu, údržbu a tiež starostlivosť o vhodné pracovné prostredie. 
Kupolový strešný svetlík slúži k prirodzenému osvetlenie plochých striech a ponúka tiež prirodzené odvetrávanie. 
Kupolovitý svetlík sa používa aj pre odvetranie únikových ciest. Opatrené sú bezpečnostným sklom. Možno ich použiť aj ako výlezové prostriedky na plochej strechy.  Je potrebné zvoliť dostatočne veľký svetlík, ktorým sa pretiahne bez ťažkostí dospelý človek.