Čo je to kužeľové strecha

Je strecha, ktorá zakrýva veže kruhového pôdorysu. Ďalším variantom je půlkuželová strecha. 

Pokrývanie kužeľových striech je veľmi náročné. Konštrukcia musí byť navrhnutá tak, aby bola rovnomerné zaoblená, nesmie na nej vznikať žiadne ostré hrany. Kuželová strecha má sklon viac ako 5 stupňov. Vďaka svojej stavebnej konštrukcii je chránená voči poveternostným vplyvom, pozostáva sa z nosnej konštrukcie a strešného plášťa. 

Kuželová strecha sa navrhuje vzhľadom na dynamické i mechanické namáhanie, tlaku a sania vetra. Strecha musí byť chránená pred prenikaním zrážok do konštrukcie strechy.