Čo je to lokálna spotrebič

Lokálne spotrebič je spotrebič palív určený na výrobu tepla, ktoré odovzdáva do priestoru tam, kde je umiestnený. Lokálne spotrebiče na tuhé palivá sú kachle, sporáky, krby. Za lokálne spotrebiče sa považujú tie spotrebiče, ktoré majú výkon do 10 kW. 

Umiestnenie plynových spotrebičov nemôže byť náhodné. Delí sa na spotrebiče, ktoré odoberajú vzduch pre spaľovanie z priestoru, v ktorom sú umiestnené a spaliny sú odvedené do rovnakej miestnosti a spotrebiče, ktoré odoberajú vzduch z miestnosti a spaliny sú odvádzané do okolitého ovzdušia komínom, ďalej na spotrebiče, ktoré nemajú žiadne zvláštne požiadavky na priestor a vetranie či prívod vzduchu.