Čo je to miestne komunikácie

Miestne komunikáciou sa v Českej republike označujú pozemné komunikácie, do ktorých sú cestným správnym orgánom zaradené verejne prístupné pozemné komunikácie, ktoré slúžia k doprave na území obcí a ktorých vlastníkom je podľa zákona obec.

Za miestne komunikácie sa považujú nábreží, ulice, námestia, pešie zóny, parkoviská, ktoré môžu mať aj charakter cesty, aj keď v skutočnosti cestou nie sú. Súčasťou sú aj chodníky, chodníky pod loubím, verejná parkovisko, podchody, prechody pre chodcov.