Čo je to minimálny sklon strechy

Minimálny sklon strechy je stanovený pre určitý druh strešnej krytiny. Minimálny sklon strechy je predpisovaný výrobcovia strešnej krytiny, ale tiež je predpisovaný normami či smernicami pre kladenie krytiny na strechu.  

Odporúčané najmenší sklony strešných krytín sú uvedené v STN 73 1901. Sú to bezpečné sklony, ktoré zaistia funkčnosť krytiny bez nutnosti robiť ďalšie hydroizolačné opatrenia.