Čo je to mobiliár

Mobiliár je nepostrádateľnou časťou mesta. Patrí do neho odpadkové koše, autobusové zastávky, fajčiarne alebo napríklad lavičky v parku, studne, pítka, stojany na bicykle, zahradzovacie stĺpiky a mnoho ďalšieho. 

Mobiliár musí slúžiť účelu, pre ktorý bol vyrobený, vyberať možno časti mobiliáru tak, aby do svojho okolia zapadli dizajnom a zároveň boli odolné voči vandalom aj poveternostným vplyvom.