Čo je to modernizácia

Všeobecne znamená modernizácie uvedenie niečoho na súčasný stav, napríklad modernizácie továrne, kedy sa použijú najmodernejšie technológie, ktoré ušetria zamestnancom prácu, urýchli prácu, atď.  

Modernizácia znamená tiež proces premeny spoločnosti, kedy sa celá spoločnosť mení z tradičnej na modernú a medzi prejavy tejto zmeny patrí urbanizácie a industrializácie krajín, ktoré sa predtým živili predovšetkým poľnohospodárstvom.