Čo je to mramor

Mramor je hornina, ktorá je z 95% tvorená kalcitu. Bežne v nej bývajú primiešané ílovité hmoty a rôzne nerasty, ale aj organické látky, ktorými je pôvodne biely mramor zafarbovanie. Mramor vzniká premenou vápencov, nenachádza sa v nich schránky živočíchov a rastlín. 

Veľmi ceneným materiálom je biely mramor kararské, ktorý má stupeň tvrdosti č. 3 a odoláva otrasom pri opracovaní. Mramor sa používa pri dláždení chodníkov, jemný mramorový prach sa používa ako brusivo do brúsnych pást.