Čo je to návrh

Chcete si postaviť dom? Potom je potrebné osloviť architekta, ktorý vám pripraví návrh domu podľa vašich požiadaviek. Návrh predchádza príprave dokumentácie pre územné a stavebné konanie, následne môžete začať s realizáciou stavby domu.  Návrh využijete nielen pri stavbe domu, ale aj pri budovaní zimnej záhrady , stavbe garáže .

Návrh nie je stavebným plánom v pravom slova zmysle, ide o koncept, ktorý obsahuje pôdorys. Čím podrobnejšie je návrh pripravený, tým je lepší.