Čo je to nehnuteľnosť

Z právnického hľadiska je nehnuteľná vec takou vecou, ​​ktorú nie je možné premiestniť.  Nehnuteľné veci sa nazývajú aj ako reality.Ako nehnuteľnosť môžeme definovať stavbu či pozemok, ktoré sú spojené so zemou pomocou základov, napríklad dom, chata, garáž , rekreačné stredisko, atď.  Nehnuteľnosti sú evidované v Katastra nehnuteľností, ktorý prevádzkuje Slovenský úrad zememeračský a katastrálny. Kataster nehnuteľností je verejne dostupný, hlási sa mu všetky zmeny ako je prevod vlastníctva, vecné bremeno, záložné právo, atď.