Čo je to nika

Nika je výklenok zapustený do hĺbky muriva. V starom Ríme slúžila pre umiestnenie podobizní zomrelých predkov, neskôr spĺňala dekoratívne význam. V stredoveku sa do niky umiestňovali sochy, a to najmä svätcov, neskôr rôznych ďalších významných osobností. Pôvodne bol tento výklenok na budovách zvonku, neskôr sa objavoval aj v interiéroch budov, a to predovšetkým na chodbách, schodiskách, v sálach.

Dnes je pojem nika využívaný aj v súvislosti s vnútorným usporiadaním bytu. Ak vznikne v interiéri tento priestor, je často využívaný pre umiestnenie rôznych poličiek, prípadne vstavané skrine . Ak sa ponechá otvorený, vymaľuje s rovnakou farbou ako ostatné steny, prípadne je možné ho opticky zvýrazniť iným odtieňom alebo tapetou.