Čo je to nosná konštrukcia strechy

Nosná konštrukcia strechy je časť strechy, ktorá zaisťuje jej stabilitu, pevnosť, potrebnú únosnosť, tuhosť i trvanlivosť. Nosná konštrukcia musí bezpečne na seba preniesť všetka zaťaženie. Nosná konštrukcia strechy nesmie byť nijako poškodená, alebo nestabilné. 
Návrh strešné či akejkoľvek inej konštrukcie musí byť spracovaný správne, rovnako tak sa musia použiť predpísané materiály. V opačnom prípade hrozí, že strecha domu bude nestabilný a spadne.