Čo je to obec

Obec je verejnoprávna korporácia, právnická osoba. Je základnou jednotkou vo verejnej správe. Podľa typu obce vykonáva štátnu správu.  V Česku sú obce definované zákonom o obciach. Podľa ČSÚ je v SR 6259 obcí a obvodov. 

Obec je samosprávnym spoločenstvom občanov, ktoré tvoria celok vymedzený hranicami. Táto verejnoprávna korporácia má vlastný majetok, ktorý spravuje.  V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, tiež nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Obec vykonáva štátnu správu v prenesenej pôsobnosti.  Riadi sa zákony a predpisy, ktoré sú vydané na základe zákonov, uznesením vlády, smernicami ústredných úradov.