Čo je to oblúk

Oblúk je architektonická konštrukcia preklenujúca otvor v murive. Oblúkové klenby tvoria tiež nosné murivo stropov, striech a mostov. Dôvodom stavby oblúkov je rozvádzanie tlaku muriva do strán a zmenšovanie šmykové a ohybové sily. Existuje celý rad klenbových oblúkov. Najznámejší je napríklad trojuholníková klenba, plná klenba, lomený oblúk, tudorskej, parabolický a rad ďalších.