Čo je to ochrana proti blesku

Ochrana budov pred bleskom je povinná, vychádza zo stavebného zákona. Zariadenia k ochrane proti blesku tvoria zachytávač, bleskozvody, uzemnenie.  Ochrana proti blesku a atmosférickému aj spínaciemu prepätiu patrí k štandardu nových aj existujúcich rodinných domov. Pred bleskom musí byť chránený celý dom, ale aj elektrické rozvody, telefónne prípojky aj antény.  Ochranu možno budovať tiež postupne, ale je tu riziko poškodenia zariadenia.