Čo je to ochranné pásmo

Ochranné pásmo je vymedzené územie, v ktorom je zakázaná iná činnosť než tá, pre ktorú je daný priestor vymedzený.  V prípade, že je na pozemku ochranné pásmo, môže toto zásadné obmedzenie značne komplikovať plánovanú výstavbu domu. Existuje niekoľko druhov ochranných pásiem.  Zriaďujú sa pozdĺž trás inžinierskych a telekomunikačných sietí, dopravných stavieb, chránených pamiatkových rezervácií, kultúrnych pamiatok, atď. Ochranné pásma sú stanovené zákonom.  Informácie o existencii ochranných pásiem poskytujú stavebné úrady.