Čo je to ochranný profil na odvod dažďovej vody

Jedná sa o profil, ktorý je umiestnený v spodnej drážke okenného rámu a jeho funkciou je odvádzať dažďovú vodu. Vďaka odvodu vody nedochádza ku vzlínaniu po špalete a následnému zamŕzaniu omietky v zime, zároveň sa neusadzujú nečistoty.