Čo je to odkvapové stužidlami

Odkvapové stužidlami je vodorovné doska umiestnené na hranách presahov okolo budovy a navrhuje sa u väznicových striech medzi odkvapovú a prvou medziľahlou väznicou. U bezvaznicového systému sú vytvárané z vložených prútov.  Odkvapové stužidlami prenáša účinkami vetra na pozdĺžne steny budovy a zaistí geometrický tvar strechy. Odkvapové stužidlami tvorí podporu medzistĺpikoch pri stene.