Čo je to odvetrávanie

Ako odvetrávanie sa označuje vetranie predsadených obloženia, na rozdiel od uzavretých vzduchových vrstiev. Vzduch musí prirodzene prúdiť medzi obložením, stenou a strechou. Odvetrávanie sa u každého domu rieši individuálne, podľa vlastného projektu.  Existuje niekoľko možností riešení odvetrania. Na tom, akým spôsobom bude odvetrávanie riešené, záleží od typu budovy, jej lokalite, tiež počtu podlaží a bytov v danom dome. Dôležité je tiež poznať typ a tesnosť existujúcich rozvodov, vyhotovenie zateplenia a či bola vykonaná výmena okien.