Čo je to ostenie

Ostenie znamená v stavebníctve označenie vnútornej plochy otvorov v stenách, napríklad nad oknami či dverami. Ostenie okna predstavuje postranné plochu otvoru v stene, tzv. Špalete. Ostenie býva rovné, šikmené aj zalomené. Rovné ostenie je najčastejšia, zviera pravý uhol. Zalomené ostenie môže vzniknúť po vybúranie kastlových okien a umiestnenie nových.