Čo je to ožiarenia slnečné

Slnečné žiarenie k nám putuje v podobe elektromagnetického žiarenia. Ožiarenie slnečné čiže insolácia je množstvo priameho slnečného žiarenia, ktoré dopadá na plochu 1 m2 za 1 s. Jedná sa o hustota výkonu, ktorá sa meria v kilojouloch, na vodorovnú či naklonenú plochu 1 m 2. Slnečné ožiarenia závisí na slnečné konštantne, zemepisnej polohe, denné a ročnej dobe, výške Slnka nad obzorom, ale aj na stave atmosféry. Je dôležitým faktorom biosféry, pretože od nej závisí miestnej fauna a flóra.