Čo je to požiarna správa

Požiarna správa je požiarno bezpečnostné riešenie a je neoddeliteľnou súčasťou stavebného projektovej dokumentácie, ktorá sa predkladá stavebnému úradu. V tejto správe sa hodnotí stavebné a dispozičné riešenie konkrétnej stavby, vrátane navrhnutých technických či požiarne bezpečnostných zariadení.  Podľa veľkosti stavby sa spracováva technická správa alebo kompletná dokumentácia. Túto správu smie vypracovať iba osoba, ktorá má oprávnenie podľa zákona č. 360/1992 Zb. O výkone povolania autorizovaných architektov a autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe, v znení neskorších predpisov.