Čo je to regulácia

Regulácia je procesom automatického udržiavania určitej veličiny na stanovených hodnotách. Reguláciu môžeme vidieť v najrôznejších systémoch i oblastiach bežného života. V stavebníctve sa využíva predovšetkým regulácia toku, kedy človek zasahuje do prirodzenej morfológie toku.  Dôvodom sú protipovodňové opatrenia, splavneni tokov. Spôsoby regulácie sú spevnenie brehov, tvorba kaskád alebo preloženie toku.