Čo je to rekonštrukcia

Rekonštrukcia znamená v podstate obnovenie stavby . Všeobecnejšie sa pojem rekonštrukcie používa pre opravu objektu, hovorí sa napríklad, že rekonštruujeme dom , a myslíme tým obnovenie fasády , strechy, výmenu okien , výmenu elektroinštalačných či vodovodných rozvodov alebo Zmodernizovať interiéru , avšak tento výraz nie je úplne správny. Rekonštrukcia znamená návrat k pôvodnému, starému stavu. Typická oblasť pre túto činnosť je napríklad pamiatková starostlivosť.