Čo je to rekultivácia

Rekultivácia znamená súbor zásahov, vďaka ktorým sú zahladené nežiaduce zásahy do krajiny. Najčastejšie je predmetom rekultivácia oblasť poznamenaná ťažbou uhlia, nerastných surovín. Výsledkom je premena plochy na lesy, polia či rekreačnej oblasti.  Poznáme technickú a biologickú rekultiváciu. V 60. rokoch bola populárna poľnohospodárska rekultivácia, od 80. rokov rekreačné a v 90. rokoch sa stalo populárne napúšťanie rekultivačných jazier.