Čo je to rekuperácia

Rekuperácia je spätné získavanie tepla. Privedený čerstvý vzduch je prevedený cez rekuperačný výmenník vzduchotechnické jednotky, do ktorého z druhej strany prichádza teplý vzduch z objektu. Oba typy vzduchu sú od seba oddelené kanáliky, aby nedochádzalo k prieniku pachov z odvádzaného vzduchu. Rekuperácia sa využíva pri osadení do vetracích jednotiek. Hodí sa pri vetraní rodinných domov , bazénov či občianskych stavieb.