Čo je to relatívna vlhkosť vzduchu

Relatívna vlhkosť vzduchu je daná pomerom hmotnosti vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu pri danej teplote k hmotnosti vodnej pary, ktorú by bol vzduch tiež nasýtený. Množstvo vodnej pary je veľmi premenlivé a líšia sa miesto od miesta. Relatívna vlhkosť vzduchu je udávaná v percentách. Označovaná je tiež ako pomerná vlhkosť.