Čo je to renovácia

Renovácia je oprava opotrebované alebo inak poškodené veci vrátením do jej pôvodného stavu. Renovovať možno nábytok, podlahy, historicky cenné veci, budovy alebo napríklad tonerové kazety. Vďaka rekonštrukcii možno renovovať aj dom, ktorý nespĺňa podmienky pre bývanie.  Renovácia je technologický proces, kedy staré veci získajú svoj pôvodný vzhľad.