Čo je to reťazové osídlenie

Reťazové osídlenie je skupina sídelných jednotiek, obytných i výrobných, ktoré sú zviazané v územnom rozložení s priebehom kapacitné komunikácie a stanicami hromadnej dopravy. Reťazové osídlenia môže byť napríklad v podobe reťazové vsi, ktorá má voľne rozmiestnené jednotlivé stavení pozdĺž ciest a potokov.