Čo je to rezident

Rezident je určitý subjekt, ktorý má vzťah k určitému štátu, tzv. Daňový rezident.  Rezidentom sú všetky fyzické a právnické osoby, vrátane pobočiek zahraničných bánk a zahraničných vlastníkov budov a pozemkov, ktorí majú centrum svojho hospodárskeho záujmu v danej krajine.  Zahraničné právnické a fyzické osoby sú považované za rezidentov po minimálne jednom roku svojej ekonomickej aktivity v danom území.