Čo je to rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby stanovuje podmienky pre budúcu stavbu, aká bude jej poloha v území, vzťah k okolitým stavbám, vzdialenosť od hraníc so susedným pozemkom. Je v ňom teda vymedzený stavebný pozemok, stanoví druh a účel stavby, jej umiestnenie, podmienky pre jej umiestnenie, pre spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.  Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje v prípade stavby skleníku do 40 m zastavanej plochy a výšky 5 m, informačných letákov, stožiarov pre vlajky, bazénu do 40 m zastavanej plochy, a ďalších drobných stavieb.