Čo je to rozhodnutie o zmene vplyvu stavby na využitie územia

Rozhodnutie o zmene vplyvu stavby na využitie územia stanovujú podmienky pre nové využitie stavby, ktoré je odlišné od podmienok, ktoré boli stanovené regulačným plánom alebo rozhodnutím o jej umiestnení a podstatným spôsobom ovplyvňuje životné prostredie a užívania stavby.  Meniť vplyv užívanie stavieb na území možno len na základe územného rozhodnutia.