Čo je to rozhodnutie o zmene využívania územia

Rozhodnutie o zmene využívania územia stanovuje nový spôsob užívania pozemku a podmienky pre jeho využitie. Toto rozhodnutie sa vydáva pre terénne úpravy, určenie dobývacieho priestoru, odstavné, manipulačné a predajné priestory, verejná i neverejná pohrebisko, zriaďovanie a rušenie viníc, chmeľníc, lesov, parkov, sadov, úpravy pozemkov majúce vplyv na vsakovanie vody. Návrh na začatie zmene využívania podáva žiadateľ písomne ​​spolu so všetkou dokumentáciou.