Čo je to rozvojové územie

Rozvojové územia sú kľúčové lokality pre ďalšie rozšírenie obce. V týchto územiach je vyžadované skôr, než bude povolená nová zástavba, vykonať preverenie celkovej koncepcie pomocou územnoplánovacej dokumentácie alebo územný štúdií. Táto dokumentácia sa pripravuje príslušným stavebným odborom v plnom rozsahu celého rozvojového územia alebo jeho ucelenej časti.  Percentuálny podiel jednotlivých funkčných plôch u veľkých rozvojových krajín je záväzný.