Čo je to sadrokartón

Sadrokartón alebo sadrokartónové dosky sú používané pre výstavbu vnútorných stien a stropov za použitia panelov z lisovanej sadrové hmoty medzi dva silné papierové kartóny. Dosky sa vysúša v sušiarňach. Niektoré typy dosiek majú jadro napustené silikónom. Sú určené pre miestnosti, ktoré sú vystavené vlhkosti.

Sadrokartón je najrýchlejší spôsob výstavby tzv. Suchou výstavbou. Možno s ním stavať priečky, zatepľovať a realizovať rekonštrukciu v interiéri veľmi rýchlo.  Doska sadrokartónu je vyrobená z papiera, vnútorné jadro tvorí hemi-hydrát v podobe síranu vápenatého a surového sadrovca. Zmes sa zmieša s vláknami, zmäkčovadlá, penidla, jemne mletú sadrou a ďalšími látkami, ktoré zamedzí tvorbu plesní a zvýši protipožiarnu odolnosť.  Sadrokartón má dobrú tepelnú aj zvukovú izoláciu, má protipožiarnu odolnosť, montuje sa na oceľové tenkostenné profily.